Hollyland – Cosmo 1200 Wireless HDMISDI Video Transmission System

63,900,000

Tính năng chính:

Transmission Range: 1200ft  (Phạm vi truyền: 1200ft)
Channel Selection: 0-9  (Lựa chọn kênh: 0-9)
Supply Voltage: 7-36V DC  (Điện áp cung cấp: 7-36V DC)
OLED Screen  (Màn hình OLED)
3G-SDI In/Loop Out,HDMI In/Out
USB Firmware Upgrade  (Nâng cấp chương trình cơ sở USB)
No Compression, No Latency (Không nén, không trễ)
Flexible and Strong Antenna (Anten linh hoạt và mạnh)
Self-Diagnosis and Channel Scan  (Tự chẩn đoán và quét kênh)
Support Timecode &Trigger (Hỗ trợ mã thời gian & kích hoạt)

Hà Nội: Mr. Hiệp 0979.557.727
TP. HCM: Mr. Toản 0855.268.286
Đà Nẵng: Mr. Sơn 0588.268.286

Call Now Button