EVO nào phù hợp với bạn?

Cảm biến hình ảnh RGB

1/2 “CMOS 48MP

Miệng vỏ

f / 1.8

Độ phân giải video

7680×4320

Thời gian bay tối đa (không có gió)

40 phút

Liên hệ

Cảm biến hình ảnh RGB

1 “CMOS 20MP

Miệng vỏ

f / 2.8 -f / 11

Độ phân giải video

5472×3076

Thời gian bay tối đa (không có gió)

40 phút

Liên Hệ

Cảm biến hình ảnh RGB

1/2 “CMOS 48MP

Miệng vỏ

f / 1.8

Độ phân giải video

7680×4320

Thời gian bay tối đa (điều kiện không có gió)

38 phút

Độ phân giải nhiệt

640×512 (320×256 tùy chọn *)

Liên Hệ

Khả năng mở rộng