MICRO THU ÂM CHO MÁY ẢNH

SARAMONIC MICROPHONE

-14%

RODE MICROPHONE

16,500,000
2,550,000
2,950,000
3,100,000
18,000,000
3,200,000
5,790,000
1,550,000
-6%
-3%
4,850,000

BOYA MICROPHONE

SYNCO MICROPHONE