MICRO THU ÂM CHO MÁY ẢNH

SARAMONIC MICROPHONE

-2%
-11%

RODE MICROPHONE

16,500,000
2,550,000
2,950,000
3,100,000
18,000,000
3,200,000
5,790,000
1,550,000
-9%
-16%
4,200,000

BOYA MICROPHONE

-7%
2,790,000

SYNCO MICROPHONE

-54%
690,000
-9%
3,890,000
-13%
2,790,000
-14%
2,990,000
-23%
1,990,000