MICRO THU ÂM CHO MÁY ẢNH

SARAMONIC MICROPHONE

-2%
2,550,000 
-1%
3,850,000 
-0%
6,490,000 
-27%
3,580,000 
-27%
2,680,000 
-27%
2,680,000 
-26%
2,380,000 
-19%
-18%
-42%
-13%
6,490,000 
-11%
6,190,000 

RODE MICROPHONE

-3%
8,900,000 
-8%
3,300,000 
1,990,000 
-21%
520,000 
-17%
15,200,000 
2,550,000 
2,975,000 
2,900,000 
11,900,000 
18,000,000 
8,900,000 
5,500,000 
2,900,000 
5,290,000 
1,950,000 
2,500,000 
13,500,000 
6,600,000 
6,900,000 
1,550,000 
4,200,000 
-21%
6,290,000 
-16%
4,200,000 
1,050,000 

BOYA MICROPHONE

-21%
2,990,000 
-21%
2,290,000 
1,690,000 
1,190,000 
1,990,000 
2,490,000 
-20%
2,390,000 
-19%
1,960,000 

SYNCO MICROPHONE

-54%
690,000 
-9%
3,890,000 
-13%
2,790,000 
-14%
2,990,000 
-23%
1,990,000 

BOYA MICROPHONE

-21%
2,990,000 
-21%
2,290,000 
1,690,000 
1,190,000 
1,990,000 
2,490,000 
-20%
2,390,000 
-19%
1,960,000 

COMICA MICROPHONE

hollyland microphone