Category Archives: SỐNG CHẬM TRONG THỜI ĐẠI 4.0

SỐNG CHẬM TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Bạn đang sống nhanh hay sống chậm?
Có những nhân viên, người làm gì cũng ào ào cho xong để tính công; người lại luôn chậm tiến độ, cả hai đều cho chất lượng vô cùng tệ.

Ngày nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy lối sống của đa phần thế hệ người Việt hiện đại là sự gấp gáp, hối hả, vội vã. Vậy vì sao chúng ta lại sống gấp vậy? Tại sao cuộc sống luôn phải gắn liền với cụm từ “tranh thủ”?…

Họ không có thời gian xem những bộ phim kinh điển và mang nhiều tính giáo dục tư duy hay giáo dục lối sống, nhưng họ có đến 20 tiếng mỗi ngày để xem hàng trăm clip nhảm nhí trên Tiktok, hàng chục video trên Facebook. Dừng xe khi chờ đèn đỏ, số đếm mới báo về giây thứ ba là người ta đã ào ào vọt lên nhanh. Có lẽ họ sợ chậm mất một vài giây để đến nơi hẹn?

Call Now Button