Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Tokyocamera.vn chỉ thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng khi được sự đồng ý của Khách hàng. Khách hàng khi tiến hành giao dịch tại website Tokyocamera được hướng dẫn cụ thể về các thông tin cần cung cấp để phục vụ cho việc giao dịch.

Mục đích thu thập:

Các thông tin do Khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng vào mục đích

  • Thực hiện giao dịch theo yêu cầu của khách hàng;
  • Chăm sóc Khách hàng

Thời gian lưu trữ:

Tokyo Camera lưu trữ thông tin 05 năm

Phạm vi sử dụng:

Chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng cung cấp trên website Tokyocamera.vn, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

  • Đơn vị chủ quản website Tokyocamera.vn.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

  • Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Tokyocamera.vn được Tokyocamera.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tokyocamera.vn.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng;
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Tokyocamera.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;