Sản phẩm chỉ có Body, không kèm Lens

4,690,000 5,890,000 
-5%
39,990,000 50,990,000 
-8%
46,990,000