RONIN-S

12.900.000 đ

17.000.000 đ

MUA NGAY

Điều kiện áp dụng

 Thời gian chương trình: 12/12/2018 – 31/12/2018
 Áp dụng qua đặt hàng trực tiếp hoặc qua website tokyocamera.vn 
 Sản phẩm phải được active trong thời gian khuyến mại (12 – 31/12/2018)