100 KHÁCH HÀNG QUAY SỐ DỰ THƯỞNG NGÀY 28/01/2019

Kết quả quay số ngày 28/01/2019:

 • Giải Đặc Biệt: Trần Anh Dũng (code 89)
 • Giải Nhất: Nguyễn Đức Nam (code 91)
 • Giải Nhì: Lưu Văn Xít (code 97) Đoàn Quỳnh Mai (code 95)
Tên KH 3 số cuối ĐT Code
HMT 272 01
CHK 860 02
TD 199 03
HDL 080 04
HTM 239 05
PMC 887 06
VCH 352 07
TNM 838 08
NHL 981 09
NQ 469 10
NHA 088 11
NQS 391 12
AH 262 13
NNTH 364 14
TTN 999 15
TTC 755 16
DDK 454 17
TMC 994 18
NSAQ 688 19
DNNM 012 20
LTA 970 21
NTD 075 22
AH 899 23
PT 539 24
ABL 166 25
LML 528 26
TTT 777 27
TNTH 385 28
NQH 468 29
NTH 894 30
NTH 986 31
NTD 746 32
HC 466 33
JW 890 34
NVC 680 35
NTG 234 36
HD 170 37
NC 373 38
QD 779 39
QD 779 40
AT 542 41
AT 542 42
NQD 87 43
NTKN 439 44
HMT 581 45
NPTT 905 46
VDT 335 47
DTKN 998 48
TVB 269 49
PVC 418 50
NVH 285 51
PTA 503 52
LT 433 53
BBS 010 54 
LTA 474 55 
BMC 999 56 
HK 065 57
PNT 555 58
PT 539 59
CMT 044 60
DTND 595 61
LDD 588 62
NTC 133 63
NNM 091 64
NHS 099 65
DQT 860 66
NDHT 298 67
NSHT 466 68
DVN 070 69
PKA 465 70
AK 825 71
NVD 638 72
DNTA 407 73
LHC 483 74
PDK 280 75
DTG 222 76
NTH 858 77
TVL 932 78
OSW 133 79
PH 003 80
ATA 999 81
XT 588 82
TMP 765 83
NTM 211 84
MH 667 85
TBP 000 86
VHAV 647 87
NTDT 520 88
TAD 250 89
KTT 505 90
NDN 582 91
NLDK 214 92
NXH 093 93
AT 528 94
DQM 487 95
TMT 995 96
LVX 393 97
NT 634 98
TTT 777 99
TMT 668 00

THỂ LỆ THAM DỰ

 • Khách hàng mua 01 Osmo Pocket trước 17h ngày 28/01/2019 sẽ nhận được 01 code tham gia bốc thăm trúng 01 Osmo Pocket. Khách hàng mua nhiều sản phẩm sẽ nhận được nhiều code tương ứng.
 • 100 code đầu tiên sẽ được tham gia quay số.
 • Cách thức quay số: lấy theo 02 số cuối các giải ĐẶC BIỆT, NHẤT, NHÌ của XSKT Miền Bắc ngày 28/01/2019.
 • Thời gian quay số: 18h 28/01/2019

Giải thưởng

 • 01 giải ĐẶC BIỆT sẽ sở hữu Osmo Pocket và được hoàn trả 1.000.00đ cọc ban đầu. Với khách hàng đã thanh toán toàn bộ tiền hàng, khi trúng giải đặc biệt sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.
 • 01 giải Nhất: quà tặng 1.000.000đ tiền mặt.
 • 02 giải Nhì: quà tặng 500.000đ tiền mặt.

Ghi chú

 • Danh sách khách hàng tham dự chương trình sẽ được thể hiện tại website chính thức: tokyocamera.vn/osmo-pocket-0-dong/
 • Đơn đặt hàng vẫn sẽ thanh toán đầy đủ khi có hàng, sau khi xổ số miền bắc quay xong chúng tôi sẽ công bố người trúng thưởng và HOÀN TIỀN tương ứng đối với khách hàng trúng một trong các giải thưởng trên
 • Tiền cọc không hoàn lại nếu khách hàng thay đổi quyết định.

100 KHÁCH HÀNG QUAY SỐ NGÀY 15/12/2018

Kết quả quay số ngày 15/12/2018:

 • Giải Đặc Biệt: Nguyễn Đình Trường (code 50)
 • Giải Nhất: Đinh Xuân Hải (code 77)
 • Giải Nhì: Thuận Bùi (code 35) Nguyễn Ngọc Thanh (code 96)
Tên KH 3 số cuối ĐT Code
ANN 702 01
NT 133 02
DDN 596 03
LHP 372 04
HTN 707 05
DXT 789 06
PDK 555 07
NC 005 08
BDQ 611 09
PGP 699 10
AP 579 11
DQH 859 12
NVK 678 13
PD 289 14
HQ 192 15
AH 989 16
NNVQ 705 17
HHA 564 18
NDD 979 19
NTP 789 20
TMD 456 21
TNLH 845 22
CTH 527 23
TLMK 701 24
TV 669 25
ATAGS 224 26
LDT 201 27
VDN 708 28
DTD 000 29
NVT 133 30
NVD 147 31
DQK 100 32
NNT 107 33
MTD 775 34
? TB 393 35
LD 285 36
SN 788 37
NND 520 38
DT 199 39
NDH 610 40
TBP 000 41
NHV 688 42
BGP 730 43
HL 647 44
MN 858 45
PMT 981 46
MAD 396 47
LHP 459 48
DQT 588 49
? NDT 338 50
DTA 281 51
NMT 585 52
TT 117 53
PHT 428 54
NHP 500 55
THV 099 56
PX 368 57
LCB 703 58
DLC 858 59
BT 686 60
NHHT 159 61
TMT 599 62
DL 500 63
NT 948 64
NDT 027 65
NTT 828 66
LHN 199 67
DL 068 68
NSHT 466 69
MDN 474 70
NHH 117 71
LTA 980 72
NDT 698 73
NMT 443 74
DNP 186 75
MKH 000 76
? DXH 333 77
DKN 433 78
VQV 849 79
DNN 789 80
TD 444 81
TAD 078 82
LJ 080 83
HMT 272 84
NN 346 85
ATVX 666 86
NDL 005 87
AT 660 88
VNQH 505 89
HA 832 90
VCD 899 91
DA 333 92
NTM 533 93
LBV 661 94
VTNT 763 95
? NNT 598 96
LT 333 97
HD 535 98
TS 333 99
NVT 68 00

OSMO POCKET

mua ngay dji osmo pocket
MUA OSMO POCKET