Gói bảo hiểm DJI Care Refresh cho Mavic Mini 2

Kích hoạt bảo hiểm 1.590.000đ

  • Lần thay thế 1: 1.490.000đ
  • Lần thay thế 2: 1.990.000đ

Các lưu ý khác:

  • Máy mới mua cần kích hoạt bảo hiểm DJI Care Refresh trong thời hạn 48 giờ tính từ lúc active
  • Không áp dụng cho các máy đã active sau quá 48 giờ
  • Vẫn có thể mua DJI Care Refresh cho các máy bay không mua tại Tokyo Camera. Với điều kiện máy của bạn là phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam (Tokyo Camera hỗ trợ kiểm tra miễn phí)
Hà Nội: Mr. Hiệp 0979.557.727
TP. HCM: Mr. Toản 0855.268.286
Đà Nẵng: Mr. Sơn 0588.268.286

Danh mục:
Call Now Button