Gói bảo hiểm DJI Care Refresh cho Mavic Mini

Kích hoạt bảo hiểm 1.300.000đ

  • Lần thay thế 1: 1.000.000đ
  • Lần thay thế 2: 1.150.000đ

Các lưu ý khác:

  • Máy mới mua cần kích hoạt bảo hiểm DJI Care Refresh trong thời hạn 48 giờ tính từ lúc active
  • Không áp dụng cho các máy đã active sau quá 48 giờ
  • Vẫn có thể mua DJI Care Refresh cho các máy bay không mua tại Tokyo Camera. Với điều kiện máy của bạn là phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam (Tokyo Camera hỗ trợ kiểm tra miễn phí)
HN: Mr. Lê Anh 0988.268.286
HCM: Mr. Toản 096.901.6861

Call Now Button