Mavic 3 Series

Mavic 2 Series

(1) 28,000,000 
-5%
(1) 42,500,000 
-7%
(1) 31,390,000 

Mavic Air Series

MAVIC MINI

Phantom

Parrot ANAFI

dji fpv

-11%
New
15,990,000 
-7%
12,390,000 
-10%
20,340,000 
-8%
-11%
16,990,000 

Mavic Pro

Spark

Tello

phụ kiện flycam

phụ kiện mavic air

-2%
27,490,000 
-5%
2,600,000 

phụ kiện khác

-13%
7,900,000